Installing OpenFiler on a USB Flash Disk

A few days ago I was searching the internet for good articles on installing OpenFiler onto a USB Flash disk for my home NAS storage and I found this article written by “Rynardt Spies” on his site “VirtualVCP” and apart from a few issues it was excellent!

[This could have been due to my limited experience with UNIX]

I had no issues with steps 1 to 15, the remaining steps have been updated with my experiences.

16. Now we need to edit the init file under /tmp/tmp-initrd/. I like to use vi as my text editor. So, here we go:

Type “cd /tmp/tmp-initrd/”

Type “vi init”

Press “i” to enter Insert Mode

Using arrow keys find the line with insmod /lib/sd_mod.ko

Enter the following lines after it:

insmod /lib/rs_mod.ko
insmod /lib/ehci-hcd.ko
insmod /lib/uhci-hcd.ko
sleep 5
echo “Loading USB Storage Drivers”
insmod /lib/usb-storage.ko
sleep 10

Save the file and quit vi:

Press “ESCAPE” to exit insert mode.
Type “:wq” to save and exit.

17.  Now we have configured the init script to load some modules when the kernel boots, however, we now need to copy the actual module files to /lib/ directory.

Browse to drivers directory, Type cd /lib/modules/

**Note the next directory will depend on your OpenFiler build version**

Browse to the next sub directory, Type cd /%Your-Version%/kernel/drivers

Copy new modules,

Type “cp usb/storage/usb-storage.ko /tmp/tmp-initrd/lib/”
Type “cp usb/host/ehci-hcd.ko /tmp/tmp-initrd/lib/cp usb/host/uhci-hcd.ko /tmp/tmp-initrd/lib/”
Type “cp scsi/sr_mod.ko /tmp/tmp-initrd/lib/”

18.   Now, all we need to do is to pack it all in a .img file and place it in /boot/. We then need to tell grub (the boot loader) where to find it.

Type “cd /tmp/tmp-initrd”
Type “find . |cpio –c –o | gzip -9 > /boot/usb-initrd.img”
Type “cd /boot/grub”
Type “vi grub.conf”

Press “i” to enter Insert Mode, find the line that contains the old initrd file and change the file name to usb-initrd.img

Press “ESCAPE” to exit Insert Mode and type “:wq” to save the grub.conf file and exit.

To reboot, type “exit” twice. The server should reboot and should now be able to mount /dev/sdb3when it boots from the USB stick.

Hope this helps.

All information is provided on an AS-IS basis, with no warranties and confers no rights.

One Reply to “Installing OpenFiler on a USB Flash Disk”

 1. “ Không , không , ta nguyện ý . Chỉ là Cách Ân thúc thúc , ngươi có thể nói cho ta biết dong binh là gì không ? “ .
  “ Ách … “ . Cách Ân có chút dở khóc dở cười nhìn Âm Trúc , tiểu tử anh tuần này đang chăm chú nhìn hắn , điệu bộ hoàn toàn không giống kẻ đang nói giỡn .
  “ Ngươi ngay cả dong binh công hội cũng không biết sao ? Để ta nói cho ngươi hay “ . Cáp Đặc đứng một bên nói . “ Dong binh là một công việc tại Long khi nỗ tư đại lục , thuần túy xuất phát từ lợi ích dong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  1900 6516 tổng đài tư vấn luật miễn phí
  công ty luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  nên chấp nhận các nhiệm vụ khó khăn mà thường nhân không thể làm nổi . Tại mỗi địa phương đều có thể thấy những dong binh đoàn . Ba lặc mạc vương quốc tại tây phương đại lục được xưng là dong binh vương quốc , bởi vì số lượng dong binh đoàn ở đây là nhiều nhất , hơn nữa địa vị dong binh ở đấy cũng cao , được đãi ngộ chu đáo “ .
  “ Nguyên lai là như vậy , Cách Ân thúc thúc , ngươi mời ta vào làm dong binh ở dong binh đoàn của ngươi sao ? “ . Diệp Âm Trúc hỏi .
  Cách Ân gật đầu , đáp : “ Xem như là như vậy đi .Thẳng thắn mà nói , cân thiết dong binh đoàn của ta từ trước đến nay chưa có một ma pháp sư nào gia nhập . Lần này chúng ra hộ tống hàng hóa của một thương nhân tới Mễ lan thành , về cơ bản là không có gì nguy hiểm , ngươi đi cùng có thể hỗ trợ cho chúng ta khi có sự kiện phát sinh . Ý ngươi thế nào ? “ .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s