User Mailbox Limits in Exchange 2003 Sp2

In Exchange 2003 not having all those excellent cmdlets can be frustrating.
I have listed a couple examples here of how to get mailbox limit information using the Powershell, “QUEST AD Management Shell” cmdlets to gather mailbox limit information from AD user objects.

Get User Mailbox Limit Information from an OU.Get-QADUser -SearchRoot 'domain.com/users/' -includedProperties "mDBOverHardQuotaLimit","mDBOverQuotaLimit","mDBStorageQuota" | Select Name,Mail,@{N="Warning";E={$_.mDBStorageQuota}},@{N="HardLimit";E={$_.mDBOverQuotaLimit}}

Get User Mailbox Information from an Text.txt file.Get-Content C:\Users.txt | %{Get-QADUser $_ -includedProperties "mDBOverHardQuotaLimit","mDBOverQuotaLimit","mDBStorageQuota" | Select Name,Mail,@{N="Warning";E={$_.mDBStorageQuota}},@{N="HardLimit";E={$_.mDBOverQuotaLimit}}

Hope this helps.

All information is provided on an AS-IS basis, with no warranties and confers no rights.

One Reply to “User Mailbox Limits in Exchange 2003 Sp2”

 1. Cách Ân trong mắt toát ra một tia vui mừng , tiếp tục hỏi : “ Vậy ngươi định đi đâu bây giờ ? “ .
  Diệp Âm Trúc do dự một chút , trong lòng thầm nghĩ , trở về chắc không được rồi , nếu không thu hồi được không gian giới chỉ hắn tuyệt đối không dám quay trở về gặp Tần Thương , chỉ còn cách đi tiếp tới Mễ lan thôi . Tử nói sau này sẽ đến đấy tìm ta , nếu không đi tiếp thì sao có thể gặp hắn bây giờ . “ Ta muốn tới Mễ lan học viện tại Mễ lan đế quốc “ .dong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  1900 6516 tổng đài tư vấn luật miễn phí
  công ty luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  “ Vậy thì tốt quá , Mễ lan học viện ở ngay bên ngoài Mễ lan thành – thủ đô của Mễ lan đế quốc . Dong binh đoàn chúng ta lần này chính là chấp nhận nhiệm vụ đến Mễ lan thành , chi bằng ngươi theo chúng ta đi thôi . Trên đường ngươi sẽ giúp dong binh đoàn của ta bảo tiêu . Đến nơi , ta sẽ trả ngươi hai mươi kim tệ , ngươi thấy thế nào ? “ . Cách Ân hưng phấn nói .
  Đang tuyệt vọng vì bị mất không gian giới chỉ , Diệp Âm Trúc sững sờ khi nghe thấy lời đề nghị của Cách Ân , trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng .
  Cách Ân còn tưởng Diệp Âm Trúc cho rằng số tiền đấy quá ít , vội hỏi : “ Ngươi không đồng ý với giá ấy , vậy ngươi muốn bao nhiêu ? Chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng chung ta hay sao ? “ .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s